Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
Plánované
V realizácii
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť

Parkoviská na Linčianskej

Zámerom je na voľnom priestore vytvoriť parkovacie miesta, ktoré by zlepšili situáciu s nedostatočnou kapacitou parkovacích miest na sídlisku Linčianska.

  • Parkovisko Nerudova ulica 4-5 predpokladaná hodnota investície 138 042 eur
  • Parkovisko Ulica generála Goliána 12 – hodnota investície 43 448,90 eur
  • Parkovisko Ulica generála Goliána 28-42 – hodnota investície 55 149,02 eur

Hodnota investície
predbežne 236 639 eur €
Building
Stav projektu
Relizuje sa
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Juh (Linčianska, Tulipán)
Lights

Časová os projektu

2020

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

2021

Územné rozhodnutie

pre parkoviská na ulici generála Goliána 12, 28-42, Nerudova 4-5

2022

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu

pre parkoviská na ulici generála Goliána 12, 28-42, Nerudova 4-5

2022

Stavebné povolenie

pre parkoviská na ulici Nerudova 4 – 5, generála Goliána 12, 28-42

marec 2023

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Verejné obstarávanie na parkoviská na Ulici gen.Goliána 12 (viac info)
Verejné obstarávanie na parkoviská na Ulici gen.Goliána 28-42 (viac info)

júl – október 2023

Realizácia

Ide o realizáciu parkovísk na ulici generála Goliána 12 a 28-42. Na práce sú vyčlenené štyri mesiace.
Parkoviská na Ulici Nerudova 4 – 5 sú v procese projektovej prípravy.

Dokončený projekt