Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Parkoviská na Linčianskej

Parkovacie miesta v obytnej zóne na Ulici Generála Goliana č.12 prešli zmenou. V tejto lokalite pribudli tri nové parkovacie miesta a bolo vybudované jedno rozšírené parkovacie miesto pre imobilných. Na trinástich miestach bol pôvodný povrch z asfaltu a betónu vymenený za dlažbu, ktorá umožňuje zachytávanie zrážok vsakovaním do podložia.

Zrekultivované bolo aj okolie miest na parkovanie a priestory pre pohyb chodcov. Chodníky tiež prešli obnovou, na ich renováciu sa využil liaty betón s protišmykovou úpravou. V rámci tejto stavby bola vykonaná aj náhradná výsadba za vyrúbaný strom. Aby bolo zabezpečené kvalitné osvetlenie priechodu pre chodcov, položilo sa nové elektrické vedenie a osadili sa stĺpy verejného osvetlenia s modernými svietidlami.

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia bol podaný 15. novembra 2023. Cena diela v tejto lokalite na Ulici Generála Goliana dosiahla sumu 43 458,65 € vrátane DPH.

Zámerom samosprávy je na voľnom priestore, kde je to možné vytvoriť parkovacie miesta, ktoré by zlepšili situáciu s nedostatočnou kapacitou parkovacích miest na sídlisku Linčianska.

V pláne je dobudovanie a zrekonštruovanie ďalších miest na parkovanie v lokalite.

  • Parkovisko Nerudova ulica 4-5 predpokladaná hodnota investície 159 724 eur
  • Parkovisko Ulica generála Goliána 28-42 – hodnota investície 55 149,02 eur
Hodnota investície
predbežne 258 321 eur €
Building
Stav projektu
Relizuje sa
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Juh (Linčianska, Tulipán)
Lights

Časová os projektu

2020

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

2021

Územné rozhodnutie

pre parkoviská na ulici generála Goliána 12, 28-42, Nerudova 4-5

2022

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu

pre parkoviská na ulici generála Goliána 12, 28-42, Nerudova 4-5

2022

Stavebné povolenie

pre parkoviská na ulici Nerudova 4 – 5, generála Goliána 12, 28-42

marec 2023

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Verejné obstarávanie na parkoviská na Ulici gen.Goliána 12 (viac info)
Verejné obstarávanie na parkoviská na Ulici gen.Goliána 28-42 (viac info)

júl – november 2023

Realizácia

Ide o realizáciu parkovísk na ulici generála Goliána 12 a 28-42. Na práce sú vyčlenené štyri mesiace.
Parkoviská na Ulici Nerudova 4 – 5 sú v procese projektovej prípravy.

Dokončený projekt

– november 2023 kolaudačné konanie na parkoviská na ulici gen. Goliána 12