Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
Dokončené
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Plánované
V realizácii
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Byty a budovy
Doprava
Odpadové hospodárstvo
Pamiatky
Školstvo
Sociálna oblasť
Šport
Verejný priestor
Vnútrobloky
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Parkoviská na Linčianskej

Zámerom je na voľnom priestore vytvoriť parkovacie miesta, ktoré by zlepšili situáciu s nedostatočnou kapacitou parkovacích miest na sídlisku Linčianska.

  • Parkovisko Nerudova ulica 4-5 predpokladaná hodnota investície 128 936 eur
  • Parkovisko Nerudova ulica 12-13
  • Parkovisko Ulica generála Goliána 12 – predpokladaná hodnota investície 56 256 eur
  • Parkovisko Ulica generála Goliána 28-42 – predpokladaná hodnota investície 90 551 eur

Hodnota investície
predbežne 275 743 €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Juh (Linčianska, Tulipán)
Lights

Časová os projektu

2020

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

2021

Územné rozhodnutie

pre parkoviská na ulici generála Goliána 12, 28-42, Nerudova 4-5

2022

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu

pre parkoviská na ulici generála Goliána 12, 28-42, Nerudova 4-5

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt