Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Parčík za daňovým úradom

V priebehu rokov 2010 až 2013 vznikol na sídlisku Družba nový priestor pre hru a rozvoj detí rôznych vekových kategórií. V ďalších rokoch pribudol aj Senior FIT park, zavlažovanie lokality, chodníky, verejné osvetlenie a workoutové ihrisko.

Ihrisko bolo vybudované z hracích prvkov a zariadení, ktorých základný konštrukčný materiál z ocele sa vyznačuje vysokou odolnosťou voči vandalizmu. Okrem hracích prvkov a FIT prvkov pribudol aj mobiliá a zeleň.

Rozloha riešeného územia 35 000 m².

Hodnota investície
422 664 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2010
Kategória
Vnútrobloky Vnútrobloky
Mestská časť
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Lights