Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť

Parčík za daňovým úradom

V priebehu rokov 2010 až 2013 vznikol na sídlisku Družba nový priestor pre hru a rozvoj detí rôznych vekových kategórií. V ďalších rokoch pribudol aj Senior FIT park, zavlažovanie lokality, chodníky, verejné osvetlenie a workoutové ihrisko.

Ihrisko bolo vybudované z hracích prvkov a zariadení, ktorých základný konštrukčný materiál z ocele sa vyznačuje vysokou odolnosťou voči vandalizmu. Okrem hracích prvkov a FIT prvkov pribudol aj mobiliá a zeleň.

Rozloha riešeného územia 35 000 m².

Hodnota investície
422 664 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2010
Kategória
Vnútrobloky Vnútrobloky
Mestská časť
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Lights