Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
Plánované
V realizácii
Dokončené
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie

Obnova Parku pri kalvárii

Projekt kompletnej obnovy Parku pri kalvárii má hotovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a začínajú práce na realizačnom projekte. Okrem obnovy historického vstupu na cintorín, novej lávky ponad Trnávku, nových povrchov, závlah, osvetlení a mobiliáru znova ožije aj zaniknutý lazaret vo forme náznakovej rekonštrukcie.

Hodnota investície
Zatiaľ nie je vyčíslená
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Lights

Časová os projektu

2021

Architektonická štúdia

2022

Projektová dokumentácia

dokumentácia pre územné rozhodnutie

2022

Územné rozhodnutie

2022

Projektová dokumentácia

pre stavebné povolenie s podrobnosťou
realizačného projektu

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt