Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
Plánované
V realizácii
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť

Revitalizácia parku Pri kalvárii

Lokalita: Trnava – Sever
Navrhovateľ: Mesto Trnava
Popis problému: Zanedbaný parkový priestor a chýbajúca prezentácia histórie lokality.

Popis navrhovaného riešenia:
Zámerom mesta je na území „Pri kalvárii“ zrealizovať komplexnú obnovu mestského parku a získať kvalitný pobytový parkový priestor komorného charakteru pre spoločenské aktivity verejnosti,  prezentáciu nálezov starších architektúr – lazaret, oplotenie cintorína a odprezentovanie minulosti areálu a jeho zaniknutej funkcie. Samospráva chce zachovať kontextu parku na históriu a vylúčenie rušivých aktivít, najmä športových a detského ihriska.

Súčasťou rekonštrukcie s prípadným doplnením bude aj komunikačný peší systém so spevnenými plochami, verejné osvetlenie a mobiliár, zeleň a  rozvody, prípojky a zariadenia technickej infraštruktúry.

Cieľová skupina: Návštevníci priestoru
Typ projektu: Veľký projekt – revitalizácia parku
Rozsah projektu: Rozloha 31 980 m2
Orientačná cena projektu: 1 – 2 milióny € (hrubý odhad na základe realizovaných projektov)


Projekt kompletnej obnovy Parku pri kalvárii má hotovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a začínajú práce na realizačnom projekte. Okrem obnovy historického vstupu na cintorín, novej lávky ponad Trnávku, nových povrchov, závlah, osvetlení a mobiliáru znova ožije aj zaniknutý lazaret vo forme náznakovej rekonštrukcie.

Hodnota investície
predbežne 1 – 2 mil €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Lights

Časová os projektu

2021

Architektonická štúdia

2022

Projektová dokumentácia

dokumentácia pre územné rozhodnutie

2023

Územné rozhodnutie

Projektová dokumentácia

pre stavebné povolenie s podrobnosťou
realizačného projektu

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt