Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Modernizácia dopravného priestoru na Špačinskej

Kompletnou rekonštrukciou prejde ulica Špačinská od okružnej križovatky pri Obchodnej akadémii až po ulicu Krupskú. Ide o spojenie štyroch investícií na Špačinskej ceste.

  • vzniknú tak nové okružné križovatky
  • parkovacie miesta pri protihlukovej stene
  • cyklotrasa pozdĺž celej komunikácie
  • chodníky
  • pribudnú sadové úpravy

Lokalita pri Obchodnej akadémii
Lokalita pri námestí SUT smer Krupská

Hodnota investície
predbežne 2 500 000 €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Lights

Časová os projektu

2020

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

2022

Územné rozhodnutie

2022

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt