Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Lávka pre peších a cyklistov v Modranke

Nová lávka bude slúžiť najmä peším aj cyklistom, obyvateľom Modranky ako aj žiakom blízkej Materskej a Základnej školy na ulici Ivana Krasku v Modranke, ktorí využívajú blízky športový areál. V súčasnosti je prechod v danom bode ponad Trnávku možný iba po existujúcom cestnom moste, ktorý nemá chodníky a občania musia prechádzať po úzkej vozovke. Okrem toho, že pribudne nová lávka bude zrekonštruovaný aj chodník, k blízkemu športovému areálu.

Chodník pri Športovom klube bude zrekonštruovaný a upravený na šírku 3,0m. Navrhnutý bude z bezfázovej vsakovacej dlažby, pričom prebytočná voda bude odvedená do priľahlej zelene. Lávka o dĺžke 15,5 m bude riešená ako spoločný chodník pre chodcov a cyklistov so šírkou 3,0 m a s výškou zábradlia 1,3 m. Ide o jednoduchý oceľový most s betónovou mostovkou. Súčasťou stavby je aj vyčistenie koryta Trnávky v danom bode a rekonštrukcia verejného osvetlenia.

Verejné osvetlenie chodníka a lávky je súčasťou projektovej dokumentácie. Pôvodné osvetlenie pri Športovom klube bude presunuté a nahradené novými, modernými LED svietidlami.

Rozloha riešeného územia: 550 m2

Hodnota investície
predbežne 184 500 €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Modranka
Lights

Časová os projektu

2021

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

2021

Územné rozhodnutie

2022

Projektová dokumentácia

pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu

2022 – 2023

Stavebné povolenie

apríl 2024

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt