Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť

Chodník Seredská ulica v Modranke

Nový chodník na ulici Seredská bude v dĺžke 187,6m a šírke 1,75 m a rozšírený v miestach 4 vjazdov po okraj vozovky. Chodník začína na konci Ulice Jasnej, pred rodinným domom č. 158 Ulice Seredská a bude končiť pred rodinným domom č. 176.

Rozloha riešeného územia: 370 m2

Hodnota investície
59 568 €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Modranka
Lights

Časová os projektu

2020

Projektová dokumentácia

s realizačnou podrobnosťou

2022

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Spoločne so zhotoviteľom projektovej dokumentácie (PD) sa vysúťažila aj realizácia stavby. Ide o stavbu na kľuč – vyprojektovanú stavbu zhotoviteľ PD aj realizuje.

Realizácia

Dokončený projekt