Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Komunitná klubovňa Pyžamo

Navrhovateľ: Mesto Trnava
Popis problému: Chýbajúce komunitné centrum na sídlisku Družba

Popis navrhovaného riešenia:
Mesto Trnava našlo inšpiráciu v zahraničí, kde koncept komunitných priestorov pre mladých funguje už roky. Projekt trnavských klubovní vznikol v spolupráci odboru školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Trnave, Mestského kultúrneho strediska – Zaži v Trnave, Centra voľného času a samotných tínedžerov.

Medzi jednotlivými modulmi vzniknú útulné, neformálne zákutia – terasy s posedením a záhradkami. Komunitné dvory k tomu ponúknu dostatok priestoru na oddych, šport, letné kino, piknik, prípadne grilovanie. Atraktívnym prvkom bude pobytová lávka, ktorá ponúkne výhľady z novej perspektívy. Tento zjednocujúci prvok prepojí nové detské ihrisko s komunitnou klubovňou a zároveň poslúži ako malá tribúna.

Cieľová skupina: Prevažne obyvatelia sídliska, ale aj všetci obyvatelia Trnavy a návštevníci priestoru.
Typ projektu: Veľký projekt
Rozsah projektu: Rozloha 1 841 m2
Orientačná cena projektu: 500 tisíc – 1 milión € (hrubý odhad na základe realizovaných projektov)


Projekt s názvom Komunitné klubovne – živé miesta pre mladých pod patronátom mesta postupuje do ďalšej fázy. Po klubovni, ktorá bola v marci 2022 zariadená na poschodí kultúrneho domu v Modranke, čoskoro vznikne obdobný priestor na sídlisku Družba.  

Objekt bývalého reštauračného zariadenia obyvateľom Družby známeho ako „šenk Pyžamo“ sa zmení na v poradí druhý komunitný priestor pre mládež. Komunitná klubovňa Pyžamo aktuálne nabrala kontúry v architektonickej štúdii, ktorá bude podkladom pre realizačnú projektovú dokumentáciu.   

Mesto Trnava našlo inšpiráciu v zahraničí, kde koncept komunitných priestorov pre mladých funguje už roky. Projekt trnavských klubovní vznikol v spolupráci odboru školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Trnave, Mestského kultúrneho strediska – Zaži v Trnave, Centra voľného času a samotných tínedžerov, ktorí sa tiež podieľali na realizácii podieľali svojimi nápadmi vo verejnom dotazníku.

Návrh novej klubovne na Družbe

Štúdia vo veľkej miere vizuálne prepája verejný a poloverejný priestor, interiér a exteriér. Pavilónový koncept ponúka rôzne priehľady a nadhľady do jednotlivých viacúčelových priestorov, ich variabilitu, prípadne etapizáciu. Medzi jednotlivými modulmi vzniknú útulné, neformálne zákutia – terasy s posedením a záhradkami. Komunitné dvory k tomu ponúknu dostatok priestoru na oddych, šport, letné kino, piknik, prípadne grilovanie. Atraktívnym prvkom bude pobytová lávka, ktorá ponúkne výhľady z novej perspektívy. Tento zjednocujúci prvok prepojí nové detské ihrisko s komunitnou klubovňou a zároveň poslúži ako malá tribúna.

Prvý krok k novému komunitnému priestoru

Koncom septembra 2021 sa v tri roky zavretom objekte pohostinstva konala originálna vernisáž autorskej dvojice Martin Kochan & Cyril Blažo. Súčasťou akcie bola debata s mestským kurátorom Adriánom Kobetičom na tému umenia vo verejnom priestore Trnavy a možností, ako by mohol byť priestor na mieste Pyžama využitý v budúcnosti. Mládež sa tak zapojila do vytvárania idey komunitného modelu hneď od začiatku.  

Hodnota investície
približne 500 tis €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Byty a budovy Byty a budovy
Mestská časť
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Lights

Časová os projektu

2021

Dotazníkový prieskum k zámeru

2022

Architektonická štúdia

Projektová dokumentácia

Územné rozhodnutie

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt