Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
Plánované
V realizácii
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť

Karner pri Bazilike sv. Mikuláša

Rekonštrukcia a revitalizácia okolia Baziliky sv. Mikuláša sa od archeologického skúmania, cez spracovávanie štúdie, finalizácie projektovej dokumentácie, územné konanie a vyjadrovania dotknutých subjektov dostala do finálnej fázy stavebného konania.

Ide o viac ako 5 rokov trvajúci proces na konci ktorého nás čaká naozaj dôstojná prezentácia jednej z najdôležitejších archeologických lokalít v meste. Na malom priestore sa tu prepája hneď niekoľko stavieb. Už spomínaná bazilika sv. Mikuláša (14.st), karner (kostnica 13.st), kostol sv. Michala (15.st). Keď si k tomu pridáme hradobný múr a zaniknuté pohrebisko medzi múrom a bazilikou ocitneme sa na jednom z historicky najdôležitejších bodov v dejinách mesta.

V spolupráci s odborníkmi z Fakulty architektúry STU v Bratislave, Krajským pamiatkovým úradom Trnava a ďalšími profesionálmi vytvárame postupne koncept prezentácie celej lokality. Na priložených vizualizáciách si môžete zatiaľ pozrieť niektoré študentské a pracovné náhľady možných riešení.

Hodnota investície
Zatiaľ nie je vyčíslená
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Pamiatky Pamiatky
Mestská časť
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Lights

Časová os projektu

2019

Projektová dokumentácia

pre územné rozhodnutie a realizačný projekt

2021

Územné rozhodnutie

2022

Stavebné povolenie

začiatok prác v júni 2023

Archeologický výskum

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia