Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť

Ihrisko Žihadielko V jame

Mesto Trnava vyhralo v súťaži výstavbu detského ihriska Lidl Žihadielko, ktorá sa v roku 2017 realizovala na sídlisku V jame.

Ihrisko je určené deťom od 2 do 12 rokov. Jeho rozmer je 16 x 20 m a nachádza sa na ňom osem herných prvkov, ktoré sú rozdelené do dvoch zón podľa veku detí (2 – 6 rokov a 6 – 12 rokov). Deti sa môžu zahrať na dvoch hradoch, pieskovisku, kolotoči, hojdačkách či prevažovadlách. Všetky herné prvky sa nesú vo veselých a hravých motívoch s podobizňami Včielky Maje a jej kamarátov. Na ihrisku sa nachádzajú aj lavičky a stojan na bicykle.

Rozloha riešeného územia 320 m²

Hodnota investície
80 000 €
Building
Stav projektu
2017
Kategória
Vnútrobloky Vnútrobloky
Mestská časť
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Lights