Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Ihrisko Žihadielko na Hospodárskej

Mesto Trnava vyhralo v súťaži výstavbu detského ihriska Lidl Žihadielko v celkovej hodnote 87 000 eur. Ihrisko je vybudované vo vnútrobloku na Hospodárskej ulici 81. Mesto zároveň zrekonštruovalo aj chodníky v okolí ihriska.

Ihrisko je určené deťom vo veku od 2 do 12 rokov. Na ploche 16 x 20 m sa nachádza osem herných prvkov rozdelených do dvoch zón podľa veku (2 až 6 rokov a 6 až 12 rokov).

Deti sa môžu zahrať na dvoch hradoch, pieskovisku, kolotoči, hojdačkách či prevažovadlách. Všetky herné prvky sa nesú vo veselých a hravých motívoch s podobizňami Včielky Maje a jej kamarátov. Na ihrisku sa nachádzajú aj lavičky a stojan na bicykle.

Rozloha riešeného územia 320 m²

Hodnota investície
72 564 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2018
Kategória
Vnútrobloky Vnútrobloky
Mestská časť
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Lights