Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť

Revitalizácia ihriska na Átriovej ulici

Lokalita: Trnava – Sever; Átriová ulica
Navrhovateľ: Mesto Trnava

Popis problému: Verejné priestory nezodpovedajú súčasným štandardom. Ide o chátrajúcu betónovú plochu a okolie, ktoré potrebujú revitalizáciu.

Popis navrhovaného riešenia:
Zámerom je vytvoriť malé oplotené viacúčelové herné centrum (viacúčelové športové ihrisko) s mäkkým povrchom a ponukou viacerých športových aktivít, najmä loptových hier a malú spoločenskú zónu na aktívne trávenie voľného času všetkých vekových kategórií rezidentov dotknutej rodinnej zástavby.

Cieľová skupina: Obyvatelia a návštevníci okolitej štvrte.
Typ projektu: Malý projekt – revitalizácia menšieho verejného priestoru
Rozsah projektu: 702 m2 – revitalizácia športového ihriska
Orientačná cena projektu: 100 – 300 tisíc € (hrubý odhad na základe realizovaných projektov)


Mesto postupne revitalizuje verejný priestor v každej mestskej časti. Na existujúcej asfaltovej ploche na Átriovej ulici má samospráva zámer toto územie zrevitalizovať a vybudovať tu miesto na športovanie.

Spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie 23 745,60 eur.

Hodnota investície
približne 100 – 300 tis €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Šport Šport
Mestská časť
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Lights

Časová os projektu

2022

Zadanie

2022

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie

2024

Jednoduchý grafický koncept

spracováva sa architektom

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie nazhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt