Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť

Herný areál na Beethovenovej

Herný areál bol zrealizovaný na okraji obytného súboru Prednádražie II. Zámerom mesta Trnava bolo na vymedzenom území nahradiť pôvodné zastarané hracie prvky, zariadenia a mobiliár a vytvoriť moderný atraktívny herný areál tematicky rozdelený na sektory – podľa vekovej kategórie.

Vybavenosť vytvorených oddychovo-relaxačných sektorov zabezpečuje zaujímavé pobytové aktivity pre všetky vekové kategórie obyvateľov – od veku batoliat a detí do 6 rokov s dozorom rodičov, cez kategóriu detí do 12, resp. 15 rokov, až po aktivity a odpočívadlá pre dospelých a seniorov Herný areál pre všetky generácie je rozdelený podľa vekových kategórií a do viacerých zón. Pre deti sú šmykľavky, preliezačky, hojdačky, trampolína, plastový hroch, veľký preliezací hrad ale aj pieskovisko a samostatná plocha s bezpečnostným gumeným liatym povrchom pre menšie deti .

Pre dospelých sú fitnes zariadenia a priestor pre relax s lehátkami, lavičkami a kockami na sedenie. Súčasťou ihriska je aj gril a piknikové stoly s lavičkami, ako aj jestvujúci kopec na sánkovanie.

Celý areál je pre verejnosť voľne prístupný, bezpečnostné oplotenie je v zadnej časti , proti prechodu železničnej trate.

Sadovnícke úpravy zabezečujú celoročný efekt či už farebnou alebo tvarovou premenlivosťou rastlinných druhou.
Do herného areálu je zákaz vodiť psov.

Hodnota investície
415 225 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2014
Kategória
Vnútrobloky Vnútrobloky
Mestská časť
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Lights