Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
Plánované
V realizácii
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť

Fotovoltické panely na mestských budovách

Schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 91 913 eur

Základné školy v Trnave sú dnes z veľkej časti sebestačné pri výrobe elektrickej energie. Na budovách deviatich základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa totiž nachádzajú fotovoltické panely, ktoré výrazne prispeli k zníženiu platieb za elektrinu. Trnave sa takýto krok podaril ako prvému mestu na Slovensku.

S inštaláciou fotovoltických panelov na strechy základných škôl sa začalo na jeseň 2022. Vo februári si už všetky vyrábali vlastnú energiu, pričom dve z nich dokázali vyrobiť i nadbytok. Postupne sa pridávali ďalšie. Okrem základných škôl sú fotovoltikou vybavené ešte dva ďalšie objekty, konkrétne Stredisko sociálnej starostlivosti na Ulici Vladimíra Clementisa a mestská poliklinika na Starohájskej.

Cena fotovoltických panelov bola 862 918,80 eur vrátane DPH. Očakávaná návratnosť sa pohybuje v rozmedzí troch – štyroch rokov, ale závisí od viacerých okolností, najmä od cien energií.

Na vybudovanie fotovoltickej elektrárne v Stredisku sociálnej starostlivosti v Trnave, na ulici Vladimíra Clementisa 51 samospráva získala nenávratný finančný príspevok vo výške 91 913 eur.

Už po vyše polroku fungovania však čísla ukazujú, že fotovoltika má svoje opodstatnenie. Z dlhodobého pohľadu predstavuje predpokladaná priemerná úspora elektrickej energie v prepočte na jednu školu 67 percent.

V duchu hesla „Energia zadarmo a navždy“ chce mesto pokračovať so zavádzaním fotovoltických systémov aj na ďalších svojich budovách. Výrazne by takýto systém pomohol napríklad zimnému štadiónu, ktorý už dnes nepriamo ťaží zo spomínaných fotovoltických panelov na základných školách. Tie totiž dokázali vyrobiť viac elektriny, ako spotrebujú. Prebytok elektriny preto putoval do distribučnej siete a vďaka tomu bola v apríli znížená platba zimného štadióna za elektrinu. Nové programové obdobie sa bude venovať aj energetike, a preto sa dovtedy chceme projektovo pripraviť na veľké množstvo budov vo vlastníctve mesta.

Okrem zimného štadióna sa v blízkej budúcnosti pripravuje zriadenie fotovoltiky aj na budove Zariadenia pre seniorov v Trnave na T. Vansovej a na obnovenej stavbe skládky komunálneho odpadu na Zavarskej ceste. Na všetkých základných školách sa zároveň zvýšia kapacity fotovoltických panelov na povolené maximá.

Hodnota investície
predbežne 862 918 €
Building
Stav projektu
Realizuje sa
Kategória
Byty a budovy Byty a budovy
Mestská časť
Celé územie mesta
Lights