Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Dvor A na Hospodárskej

Schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 194 907 eur

Prvý z dvorov na Hospodárskej, ktorý sa podarilo zrealizovať je dvor pod pracovným názvom Dvor A. Ide o revitalizáciu prvého vnútrobloku od Sládkovičovej smerom k železničnej stanici.

Proces revitalizácie sa začalo participatívnym plánovaním spolu s občanmi danej lokality na verejných stretnutiach v roku 2017, na ktorých sa diskutovalo o novej podobe tohto priestoru. Verejnosť mala možnosť vyjadriť svoje návrhy a pripomienky aj prostredníctvom dotazníkov. Výsledky prieskumu verejnej mienky mesto zapracovalo do podkladov architektonickej súťaže, pretože cieľom participatívneho plánovania je pristupovať k tvorbe verejných priestorov tak, aby ich výsledná podoba zodpovedala potrebám návštevníkov a slúžila im čo najlepšie. Navrhované riešenie zohľadňuje zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestskom prostredí a adaptáciu urbanizovaného prostredia na zmenu klímy. 

Motívom ihriska je „hospodársky dvor“ – vychádzajúci z názvu ulice Hospodárska. Väčšina herných prvkov na detskom ihrisku pre mladšiu vekovú kategóriu je určená deťom od cca. 1 do 8 až 15 rokov.

Herné prvky sú vyrobené z masívneho agátového dreva, borovice a smrekovca. Dopadová plocha ihriska je riešená z EPDM povrchu, s výraznou farebnou grafikou v miestach dopadových zón herných prvkov.

Rozloha riešeného územia 5 590 m2

Hodnota investície
viac ako 233 159 €
Building
Stav projektu
Zrealizované
Kategória
Vnútrobloky Vnútrobloky
Mestská časť
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Lights

Časová os projektu

2017-2018

Proces participatívneho plánovania

Záverečná správa na stiahnutie vo formáte PDF (veľkosť 7,5 MB)

2018

Architektonická súťaž

2018

Projektová dokumentácia

2018

Stavebné povolenie

2019-2020

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

2020

Realizácia

2020

Dokončený projekt