Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Dvor 2 a 3 na Zátvore

Cieľom humanizácie obytného súboru Zátvor v rozsahu dvorov č. 2 a 3 bolo vytvorenie multifunkčného ihriska a fit ihriska s posilňovacími strojmi na dvore č. 2. Tieto dopĺňajú pre hru starších detí herné prvky s rôznym využitím. Uprostred jestvujúcich trávnatých plôch bola vytvorená oddychová zóna vrátane kvetinových záhonov.

V rámci dvora č. 3 bola vytvorená zóna pre menšie deti, ktorú tvorí oplotené detské ihrisko s hernými prvkami pre menšie deti a pieskovisko. Na tomto dvore sú osadené v blízkosti kopca i herné prvky pre staršie deti. Súčasťou dvorov bolo i doplnenie piknikových sedení a sadové úpravy riešené v okolí osadených herných prvkov.

V rámci dvora č. 3 bolo riešené i verejné osvetlenie. V rámci dvora č. 2 bola jestvujúca betónová stena pri multifunkčnom ihrisku premaľovaná štýlom grafity.

Rozloha riešeného územia 19 120 m²

Hodnota investície
viac ako 295 302 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2017
Kategória
Vnútrobloky Vnútrobloky
Mestská časť
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Lights