Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Dvor 1 na Vodárni

V priebehu rokov 2017 až 2019 bol kompletne zrevitalizovaný ďalší vnútroblok na území mesta. Na Veternej ulici boli v rámci tejto obnovy vytvorené podmienky pre pasívnu a aktívnu rekreáciu a šport obyvateľov obytných domov, zóna s multifunkčným ihriskom, zóna pre hry detí na detskom ihrisku a v centre je oddychová plocha trávnika. Jednotlivé zóny sú prepojené promenádnym chodníkom s lavičkami a pergolami. Súčasťou humanizácie sú samozrejme sadové úpravy, mobiliár a verejné osvetlenie.

V ďalšej fáze bola vytvorená aj FIT zóna s rozmermi 18 x 10 m s ručne spracovaným športovým povrchom multifunkčným z EPDM. Na športovom povrchu boli osadené športové fit prvky, lavičky a sušiaky na šatstvo.

Rozloha riešeného územia 3 520 m²

Hodnota investície
viac ako 288 770 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2017-2019
Kategória
Vnútrobloky Vnútrobloky
Mestská časť
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Lights