Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Doplnenie herného mobiliáru pre dospelých na sídlisku Prednádražie

Ilustračný obrázok. Zdroj: Concrete Table Tennis.

Lokalita: Trnava – Západ
Navrhovateľ: Obyvateľ Trnavy
Popis problému: Obyvateľom chýba na sídlisku mobiliár pre dospelých, ktorý by mohli využívať na voľnočasové aktivity. Na Prednádraží taktiež chýba aj petangové ihrisko.

Popis navrhovaného riešenia:
Doplnenie verejných priestranstiev sídliska, hlavne okolie detských ihrísk, o mobiliár na aktivity aj pre dospelých – napr. ping-pongový stôl, stôl s hrou Človeče nehnevaj sa alebo šachovnicou, prípadne vytvorenie petangového ihriska. Okrem herného mobiliáru by mali byť priestranstvá doplnené aj o bežný mobiliár (lavičky, koše), hlavne na sedenie a stretávanie sa popri nových aktivitách. Žiadúce je tiež osadenie pitných fontánok.

Cieľová skupina: Dospelí obyvatelia sídliska Prednádražie, mládež
Typ projektu: Malý projekt – doplnenie mobiliáru
Rozsah projektu: Približne v m2 – doplnenie mobiliáru a drobné úpravy priestoru
Orientačná cena projektu: Do 100 tisíc € (hrubý odhad na základe realizovaných projektov)

Hodnota investície
predbežne 100 tis €
Building
Stav projektu
-
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Lights