Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Detské ihrisko v Kamennom mlyne

Rekonštrukcia pozostávala z komplexnej výmeny všetkých hracích prvkov a mobiliáru, výstavby nových spevnených plôch v hraniciach ihriska, založenia novej zelene v rámci celého vstupného areálu Kamenným mlyn s výsadbou nových stromov a drevín a vybudovania ohniska so sedením. V rámci obnovy bolo vysadených 33 stromov a drevín a osadilo sa 10 nových hracích prvkov.

Rozloha riešeného územia 6 400 m².

Hodnota investície
76 310 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2012
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Lights