Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Detské ihrisko v AŠK Slávia

Zámerom Mesta Trnavy bolo vytvorenie atraktívneho priestoru na hry spojené s pohybovou aktivitou pre deti od najmenších škôlkarov až po dvanásťročných žiakov. Rovnakú príležitosť budú mať aj dospelí, pre ktorých sú v priľahlom fitparku k dispozícii cvičebné prvky posilňujúce všetky svalové skupiny. Ihrisko je komponované ako okruh tvorený dráhou s gumovým liatym bezpečnostným povrchom, okolo ktorého sú situované detské aktivity postupne podľa veku a chodníkom zo žulových kociek, na ktorý nadväzuje trávnatá plocha. Zatrávnené terénne prevýšenie uprostred poskytuje malým dobrodruhom lepší výhľad na celý areál ihriska.

Pieskovisko, hojdacie auto, rybky, koník, ponorka, šmykľavky, rôzne preliezačky, hojdačky, lezecká stena a „bežecká dráha“ poskytujú deťom množstvo príležitostí nielen na rozvíjanie pohybových schopností, ale aj fantázie. Vítané osvieženie počas horúcich dní poskytujú hmlové trysky v podobe kvetiny.

Detské ihrisko je určené na hranie pre deti od predškolského veku a mládeže do 12 rokov. Koncept ihriska a fitparku zároveň poskytuje priestor pre relax a pohybové aktivity všetkým vekovým kategóriám.

Rozloha riešeného územia 2 697 m²

Hodnota investície
viac ako 186 279 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2017
Kategória
Šport Šport
Mestská časť
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Lights