Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť

Detské ihrisko na Zelenečskej

V roku 2020 boli staré herné prvky vo vnútrobloku na Zelenečskej 99-105 odstránené a osadné boli nové herné prvky ktoré spĺňajú nové bezpečnostné normy. Išlo o osadenie troch prvkov na detskom ihrisku v mestskej časti Trnava – juh. Ide o zostavu pre väčšie deti, zostavu pre menšie deti a hojdačku hniezdo.

Rozloha riešeného územia 200 m²

Hodnota investície
17 950 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2020
Kategória
Vnútrobloky Vnútrobloky
Mestská časť
Juh (Linčianska, Tulipán)
Lights