Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť

Detské ihrisko na T. Tekela

V rámci revitalizácie detských ihrísk v roku 2018 bolo o moderné hracie prvky doplnené aj existujúce ihrisko na ulici Teodora Tekela. Obnova pozostávajúca s doplnenia nových hracích prvkov a mobiliáru. Deti si tu nájdu lezeckú zostavu, závesnú hojdačku, nízku skupinovú hojdačku „hniezdo“ a kolotoč. Povrch ihriska mimo dopadových tlmiacich plôch je štrkový.

Hodnota investície
42 579 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2018
Kategória
Vnútrobloky Vnútrobloky
Mestská časť
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Lights