Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť

Debarierizácia mesta

Ilustračný obrázok.

Lokalita: Celé mesto
Navrhovateľ: Obyvateľ Trnavy a Mesto Trnava

Popis problému: Chodníky a pešie trasy v meste sú plné bariér. Ľudia s pohybovými obmedzeniami aj rodiny s kočíkmi majú problém sa v meste bezpečne pohybovať.

Popis navrhovaného riešenia: Postupná debarierizácia všetkých peších trás v rámci mesta – najmä úpravy obrubníkov, nájazdov k priechodom pre peších, vodiace pásy. Tak aby pešie trasy boli prístupné všetkým ľuďom bez ohľadu na vek alebo pohybové obmedzenia.

Cieľová skupina: Všetci obyvatelia Trnavy
Typ projektu: Priebežný (stály) projekt
Rozsah projektu: Debarierizácia 3 – 5 km chodníkov ročne
Orientačná cena projektu: 100 – 300 tisíc € ročne (dlhoročný projekt)

Hodnota investície
predbežne 100 – 300 tis €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Celé územie mesta
Lights