Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Cyklotrasa Veterná – Sibírska

Cieľom samosprávy je ucelená a efektívna sieť cyklotrás v rámci mesta. Naplánovaných máme takmer 120 kilometrov, Na mape (súbor PDF – 1,74 MB) vidíte existujúce cyklotrasy (vyznačené plnou čiarou) aj tie, ktoré plánujeme vybudovať (prerušovane). Systematicky pracujeme na tom, aby sme sieť rozšírili a dokonca ju napojili na cyklotrasy, ktoré by v budúcnosti mali do Trnavy viesť z okolitých obcí.

Územie pre výstavbu cyklotrasy sa začína od križovatky Veterná/Východná a bude pokračuje popri Strednej odbornej škole elektrotechnickej až po ulicu Sibírsku kde je už časť cyklotrasy vybudovaná.

Dĺžka cyklotrasy bude približne 500 m.

Hodnota investície
Zatiaľ nie je vyčíslená
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Lights

Časová os projektu

2023

Projektová dokumentácia

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa kompletnej projektovej dokumentácie (PD) č. 1 viac info

Informácia o verejnom obstarávaní na zhotoviteľa kompletnej projektovej dokumentácie č.2

Ide o vypracovanie grafického konceptu, projektovej dokumentácie pre územné
rozhodnutie a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného
projektu, ktorá bude podkladom k žiadosti o vydanie stavebného povolenia a následne pre samotnú
realizáciu stavby.

Cena kompletnej projektovej dokumentácie je 75.240 eur

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

Územné rozhodnutie

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia