Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Bytový dom na Tamaškovičovej ulici

Zámerom samosprávy je realizácia pilotného projektu nájomného bytového domu s doplnkovými funkciami, ktorý urbanisticky nadviaže na existujúce bytové domy na Tamaškovičovej ulici. Súčasťou riešenia je parkovanie, sadové úpravy a inžinierske siete pre príslušný bytový dom. Na susednej ploche pribude ihrisko a relaxačný priestor pre rezidentov navrhovaného bytového domu ale aj pre rezidentov bytových domov v blízkom okolí.  

Projekt získal detailnejšiu podobu prostredníctvom architektonickej štúdie. Je v nej obsahnuté aj riešenie nielen pre bytový dom s 21 bytovými jednotkami nájomného bývania, ale aj viac ako 6 tisíc metrov štvorcových verejných priestorov parku a infraštruktúry, ktorá poslúži celej lokalite Vajslovej doliny.

Ďalším krokom budú konzultácie so Štátnym fondom rozvoj bývania a príprava realizačnej projektovej dokumentácie.

Hodnota investície
predbežne 5 252 087 €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Byty a budovy Byty a budovy
Mestská časť
Juh (Linčianska, Tulipán)
Lights

Časová os projektu

2021

Architektonická štúdia

2021-2022

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

2023

Územné rozhodnutie

2024

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu

Pracuje sa na spracovaní projektovej dokumentácie

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt