Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Bytový dom s polyfunkciou Halenárska – Dolnopotočná – Paulínska

Zámerom je realizácia bytového domu s polyfunkciou v priestore vymedzenom ulicami Halenárska-Dolnopotočná-Paulínska.

V polyfunkčnom bytovom dome budú byty rôznych rozmerov, od garsóniek až po štvorizbové byty. Ráta sa s priestorom pre uskladnenie bicyklov a kočíkov, údržbu, či komunitné miestnosti pre stretávanie sa obyvateľov. V objekte byť postavené aj podzemné parkovisko so 160 stojiskami pre verejnosť i rezidentov. Verejnosti budú k dispozícii budú aj malé prevádzky obchodov a služieb, ktoré budú situované  na prízemí. Riešený bude aj návrh novovzniknutých dvorov, v tejto časti bude zeleň a priestor pre voľnočasové aktivity detí na ihrisku s rôznymi hracími prvkami. 

Hodnota investície
Zatiaľ nie je vyčíslená
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Byty a budovy Byty a budovy
Mestská časť
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Lights

Časová os projektu

2021-2022

Súťažný dialóg

Mesto Trnava vyhlásilo v novembri 2021 v spolupráci s kolektívom 2021 architekti súťažný dialóg, prostredníctvom ktorého hľadalo najvhodnejšie riešenie pre bytový dom s prevádzkami obchodov a služieb v Centrálnej mestskej zóne.

Viac info o výzve a výsledky súťažného dialógu

2023

Architektonická štúdia

Projektová dokumentácia

Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavby

Územné rozhodnutie

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt