Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Bezbariérové prepojenia na sídlisku Na hlinách – Okružná

Lokalita:Trnava – Sever, Ulica Na hlinách 13 – 14, smer Okružná
Navrhovateľ: Obyvatelia Trnavy
Popis problému: Chýbajúca bezbariérová trasa medzi ulicami Na hlinách a Okružnou, ktoré od seba delí kopec. Na mieste sú iba schody.

Popis navrhovaného riešenia: Vybudovanie bezbariérového pešieho a cyklistického napojenia medzi sídliskom Na hlinách a Okružnou ulicou.

Variantne: bezbariérová rampa, bezbariérový chodník alebo výťah. Konkrétne riešenie bude vybraté po odbornom posúdení realizovateľnosti toho ktorého variantu.

Cieľová skupina: Obyvatelia sídliska Na hlinách a Okružnej ulice. Obyvatelia s pohybovými obmedzeniami, s kočíkom, s bicyklom.
Typ projektu: Malý projekt – Doplnenie verejných priestorov sídliska
Rozsah projektu: Približne 1 000m2 – bezbariérová rampa, výťah
Orientačná cena projektu: 100 – 300 tisíc € (hrubý odhad na základe realizovaných projektov)

Hodnota investície
predbežne 100 – 300 tis €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Lights