Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť

Basketbalové ihrisko oproti pumptracku

Lokalita:  Trnava – Západ; Ulica L. van Beethovena
Navrhovateľ:   Obyvateľ mesta
Popis problému:  K detskému ihrisku a pumptracku chýba obyvateľom v okolí ešte priestor na iné rekreačné športy.

Popis navrhovaného riešenia: 
Zámerom je vytvoriť basketbalové, prípadne multifunkčné športové ihrisko s vhodným povrchom na aktívne trávenie voľného času všetkých vekových kategórií rezidentov tejto lokality. Išlo by hlavne o doplnok k existujúcemu detskému ihrisku a pumptracku, aby tam vznikla všestranná oddychová zóna. Konkrétne riešenie bude vybraté po odbornom posúdení realizovateľnosti jednotlivých variantov. 

Cieľová skupina: Obyvatelia a návštevníci okolitej štvrte, hlavne mladí ľudia, deti a športujúci. 
Typ projektu:  Malý projekt – vytvorenie nového športového ihriska 
Rozsah projektu:  Približne 500 m2 – športové ihrisko
Orientačná cena projektu:  Do 100 tisíc € (hrubý odhad na základe realizovaných projektov)

Hodnota investície
predbežne 100 tis €
Building
Stav projektu
-
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Lights