Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Asanácia budovy na Coburgovej ulici

Obytný dom na Coburgovej ulici č. 60 – 70, ktorý bol dlhodobo v havarijnom stave, sa v týchto dňoch búra. Búracie práce by mali trvať približne tri mesiace.

Budova, postavená v rokoch 1920-1925, prestala spĺňať svoju funkčnosť a bola neobývaná. Statický posudok potvrdil, že stavba je nebezpečná, a preto bolo rozhodnuté o jej úplnej asanácii vrátane základových konštrukcií.

Trojpodlažný objekt (suterén, prízemie, poschodie a podkrovie) bol viackrát rekonštruovaný a v posledných rokoch slúžil na ubytovanie pre sociálne slabších obyvateľov. Postavený bol z tradičných materiálov, najmä zo škvárobetónových blokov.

Vo dvore pri budove sa nachádza 35 zdevastovaných prefabrikovaných buniek zo železobetónu. Tieto bunky, s rozmermi 3×2,3 m a výškou 2,1 m, budú taktiež asanované. Odpadový stavebný materiál bude odvezený a uložený na certifikovanú skládku odpadov.

Priestor na Coburgovej ulici v mieste obytného domu č. 60 – 70 bude po dokončení búracích prác kompletne vyčistený a upravený. Zmluvná suma za asanáciu je 92 400,00 € s DPH.

Hodnota investície
92 400 €
Building
Stav projektu
Realizuje sa
Kategória
Byty a budovy Byty a budovy
Mestská časť
Juh (Linčianska, Tulipán)
Lights

Časová os projektu

2024

Verejné obstarávanie

jún 2024

Realizácia