Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie
Participatívne plánovanie

Obyvatelia Šafárikovej môžu v dotazníku vyjadriť svoje názory a požiadavky na revitalizáciu priľahlého dvora

Mesto Trnava pokračuje v postupnej revitalizácii priestorov medzi obytnými domami. Aktuálne prichádza na rad vnútroblok medzi bytovkami na Šafárikovej ulici. Obyvatelia môžu vyjadriť svoj názor na jeho budúcu podobu v online dotazníku.    

Cieľom mestskej samosprávy je postupne v každom jednom verejnom priestore tohto typu vytvoriť príjemné prostredie, v ktorom sa budú môcť obyvatelia od najmenších až po skôr narodených spoločne stretávať a využívať zdieľaný priestor na oddych alebo sa rekreačné športovanie. A nielen to. Zámerom je, aby výsledná premena dvorov čo najviac vyhovovala predstavám obyvateľov.   

Aby sa tento cieľ podarilo uskutočniť, mesto postupuje metódou participatívneho plánovania a mieni do zadania pre spracovateľa projektu obnovy dvorov zahrnúť názory, postrehy a nápady obyvateľov. Rovnako sme postupovali napríklad pri revitalizácii vnútroblokov na Gejzu Dusíka, na Hospodárskej alebo na Okružnej, ktoré sú obyvateľom už k dispozícii.   

Online dotazník

Podobný dotazník je teraz pripravený pre občanov, ktorí bývajú na Šafárikovej ulici. Je anonymný, skladá sa zo dvanástich otázok a jeho vyplnenie trvá približne päť minút. Vyplniť ho je možné online do 10. augusta 2022.     Informácie o výsledkoch dotazníkového prieskumu zverejníme.  

Ohliadnutie späť

Takto vyzeralo verejné stretnutie participatívneho plánovania, ktoré sa uskutočnilo v utorok 21. júna priamo vo dvore na Šafárikovej.  

foto: Veronika Majtánová