Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie
Participatívne plánovanie

Obnovou prejdú aj dvory na Špačinskej, mesto pozýva obyvateľov k participácii

Participatívne plánovanie sa v Trnave stalo prirodzenou súčasťou úprav verejných priestorov. Pandemická situácia zmenila stretnutia s občanmi na online schôdze, avšak počas posledných mesiacov diskutuje mesto s obyvateľmi tak, ako to predsa len máme radšej, naživo. Rovnako to bude aj pri pripravovanej revitalizácii dvorov na Špačinskej ceste.    Verejné stretnutie sa uskutoční vo štvrtok 18. augusta o 17.30 h priamo v tieni stromov pri prvkoch detského ihriska vo dvore pred bytovkou na Hajdóczyho č. 14 – 18.  

mapa riešeného územia

Rozsah riešeného územia   Diskutovať sa bude o podrobnostiach celého riešeného územia. Zástupcovia mesta sa účastníkov budú pýtať, ako by chceli tento verejný priestor využívať, ktoré aktivity by mal  podporovať, aké prvky by tu nemali chýbať a čo podľa nich pomôže vytvárať prostredie pre príjemné susedské spolužitie. Želania, názory a podnety verejnosti sa tak dostanú do projektového zadania pre architektov, vďaka čomu dvor lepšie vyhovie potrebám rezidentov.   Súčasťou stretnutia bude aj predstavenie návrhu organizácie dopravy v lokalite.   Okrem osobného stretnutia môžu obyvatelia priľahlých bytoviek napísať svoje nápady aj v dotazníku, ktorý bude dostupný na webstránke mesta v septembri. Prípadné otázky je možné napísať emailom na adresu planovanie@trnava.sk.  

Takto vyzerajú dvory na Špačinskej teraz:

Ako by sa tieto priestory mohli zmeniť k lepšiemu? Príďte povedať svoj názor na verejné stretnutie vo štvrtok 18. augusta o 17.30 h.

Ako by sa tieto priestory mohli zmeniť k lepšiemu? Príďte povedať svoj názor na verejné stretnutie vo štvrtok 18. augusta o 17.30 h.

foto: Natália Nováková