Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie
Novinky

Občianske zhromaždenie vyvrcholilo sobotnými desaťhodinovými diskusiami

Pilotný projekt občianskeho zhromaždenia sa v sobotu dostal do svojej finálnej fázy. Celý deň sme sa zamýšľali nad klimatickou zmenou, ktorá sa týka každého z nás. Po tretí raz diskutovalo 27 občanov Trnavy o tom, ako sa mesto má pripravovať na vlny horúčav a sucha.   Občianske zhromaždenie je iniciatívou združenia Človek za klímu, zodpovednosť za procesy počas stretnutí na seba zobralo združenie PDCS, ktoré je na Slovensku špičkou vo svojej oblasti. Mesto Trnava sa stalo subjektom a zároveň spoluorganizátorom projektu.  

Občianska participácia ako vyšší level demokracie

Cieľom záverečného, desať hodín trvajúceho stretnutia bolo pomenovať vízie Trnavy do roku 2030 a vybrať opatrenia na adaptáciu na klimatickú zmenu v našom meste.   Vytvorili sa tri skupiny, členovia každej z nich sa venovali jednej zo troch hlavných tém:

  • Zadržiavanie vody v meste
  • Zeleň vo verejnom priestore 
  • Ako má Mesto Trnava komunikovať o príprave na klimatickú zmenu? 

Ako sa účastníci zhostili svojej úlohy, priblížila Zuzana Fialová, facilitátorka z PDCS: „Vízia a opatrenia, ktoré spoločne navrhli, sa netýkali iba drobných kozmetických úprav, ale vo veľkej miere systémových riešení, ako sú lesoparky, zazelenenie poľnohospodárskej krajiny v okolí mesta či zadržiavania vody v krajine, nielen v zastavanej oblasti mesta.“

Diskusií s občanmi mesta, laikmi, sa zúčastnili aj odborníci a predstavitelia mesta. Tí informovali debatujúcich o tom, čo je možné a čo mesto už robí alebo plánuje. „Ukázalo sa, že je toho naozaj úctyhodné množstvo,“ povedala o opatreniach mesta Z. Fialová.   O účastníkoch tretej verejnej diskusie hovorí aj Martina Paulíková z Nadácie Ekopolis a zamestnankyňa Úradu splnomocnenca Vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorá sa na projekte zúčastnila ako expertka: „Starší manželský pár opisuje, ako dokáže doma zadržať počas dažďa aj štyritisíc litrov vody na polievanie záhrady. Nechcú sa pri diskusii oddeliť jeden od druhého, ale pozorne sa počúvajú a milo dopĺňajú. Mladého sčítaného muža vyzývajú, aby kandidoval za poslanca, lebo vraj vysvetľuje veci zrozumiteľne a s energiou. Žena s dlhými hustými vlasmi upozorňuje, že je potrebné zaviesť finančné motivácie, lebo zatiaľ cena vody sama nemotivuje bežných ľudí šetriť pitnou vodou. Má skúsenosti zo života v zahraničí a podáva ich šarmantne a podnetne. Viacerí zdôvodňujú maximálne expertným spôsobom, kde a prečo obnovovať mokrade, a kde nie. Staršia dáma v ručne háčkovanom svetríku väčšinou nehovorí veľa, ale ak už prehovorí, upozorňuje na zaujímavé veci, ktoré videla v televízii.“

Martina Paulíková prezradila aj ako vnímala diskusie laikov z pozície expertky: „Bolo to zaujímavé, pretože aj pre mňa je ťažké nájsť ten správny pomer, kedy vysvetľovať a kedy naopak mlčať a dať priestor laikom pri ich vlastnom objavovaní informácií a prepojení. My, fach-idioti, máme totiž často rozpačité pocity, ak je naším partnerom v diskusii menej vzdelaný laik. Ak aj prijmeme pozvanie do niečoho takého, mnohí akosi podvedome očakávame ničím nezaťažené, svieže nápady – a ono prichádzajú najčastejšie návrhy, o ktorých už dávno vieme, ktoré sa už chystajú alebo ktoré sme už zamietli. Máme pocit, že sme stratili čas. Avšak práve tento spôsob spolurozhodovania je to, čo pomáha vytvárať fungujúcu komunitu. My odborníci a odborníčky dostávame spätnú väzbu na naše návrhy, a v ideálnom prípade sa stretnú so snami laikov. A obyvatelia pochopia, prečo sa niečo v meste robí, a aký to ma zmysel. Áno, je to časovo aj ľudsky náročnejšie, ale určite poctivejšie, ako reagovať iba na tých, čo kričia, kritizujú bez poznania a snahy o dovzdelanie sa. Lebo to druhé je populizmus.“

Kam vyústili diskusie a čo bude nasledovať

  Po dôkladnom prediskutovaní tém v skupinách sa jednotlivé návrhy dopracovali a finálne verzie odprezentovali v celej skupine. Záverečným hlasovaním sa prijalo sedem prioritných opatrení pre každý z troch hlavných tematických okruhov, vízií. Po spracovaní a vyhodnotení získaných výstupov združením PDCS budeme všetkých občanov o výsledku informovať.   Ďalším krokom bude predostretie prijatých opatrení na mestskom zastupiteľstve. Predtým však bude možnosť prerokovať tieto odporúčania aj na komisii stavebnej a komisii životného prostredia, kam dvoch účastníkov občianskeho zhromaždenia pozval v záverečnom príhovore viceprimátor Tibor Pekarčík.   Takto zhrnula projekt občianskeho zhromaždenia facilitátorka Zuzana Fialová: „Trnava je mesto moderné aj odvážne. Dalo možnosť ľuďom zapojiť sa do rozhodovania a naďalej bude s ich výstupmi pracovať. Bol to vzrušujúci zážitok.“   My týmto ďakujeme všetkým účastníkom z okruhu laickej i odbornej verejnosti. Veríme, že sme sa podieľali na projekte, ktorý časom ukáže svoj zmysel v plnej kráse v mestách po celom Slovensku.  

foto: Veronika Majtánová, Peter Bestvina