Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie
Novinky

Mesto revitalizuje sídliskový dvor Na hlinách

Oživenie sídliskového priestoru známeho ako dvor za Kysucou prešlo do fázy realizácie. Na príprave projektu sa podieľali obyvatelia dotknutej lokality, ktorí v rámci participatívneho plánovania tvorili budúcu podobu dvora spolu s mestom. Výsledná podoba vnútrobloku by preto mala zodpovedať požiadavkam rezidentov a slúžiť im čo najlepšie.   Už na budúcu jar si budú môcť obyvatelia užiť upravené spevnené povrchy, nové chodníky, lavičky a zeleň, cvičebné prvky či detské ihrisko. Stavebné práce by mali trvať deväť mesiacov.  

Ako bude revitalizovaný dvor vyzerať?

Priestor s rozlohou 5 370 m2 bude rozdelený na viacero sektorov: ihrisko pre deti, fitness zónu a miesto na oddych s výhľadom na dvor.Detské ihrisko bude členené do troch zón s hernými prvkami podľa veku. Multifunkčné ihrisko ponúkne exteriérové fitness prvky, streetbalové koše a bránky pre minifutbal. Súčasťou oddychovej zóny budú tieniace prvky a vodné prvky v podobe rozprašovačov a pitnej fontánky, ktoré v horúčavách ochladia vzduch a spríjemnia obyvateľom letný oddych uprostred zelene. Samozrejme, pribudnú aj nové stromy.     Bezpečnosť v tejto lokalite zvýši nové verejné osvetlenie spolu s predprípravou na kamerový systém.    Mesto na projekt získalo z EÚ nenávratný finančný príspevok vo výške 518 461 eur. Projekt je pokračovaním zámeru mesta obnoviť všetky vnútrobloky v meste, pričom sa dbá na ekologické princípy a adaptáciu na zmenu klímy.  

Projekt Humanizácia obytného priestoru Na Hlinách, dvor za Kysucou sa realizuje vďaka podpore Európskej únie zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.