Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Kontaktujte nás

Adresa
Mestský úrad v Trnave
Trhová 189/3, 917 01 Trnava
Bench

    Žiadateľ ako dotknutá osoba, v súlade s ustanovením § 5 písm. a) a § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon), po predchádzajúcom oboznámení sa s informáciami podľa ustanovenia §19 Zák. č. 18/2018 Z. z. na stránke mesta Trnava – www.trnava.sk, vyplnením tohto formulára poskytuje Mestu Trnava, ako prevádzkovateľovi, súhlas so spracovaním osobných údajov.