Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
Plánované
V realizácii
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť

Kontaktujte nás

Adresa
Mestský úrad v Trnave
Trhová 189/3, 917 01 Trnava
Bench

    Žiadateľ ako dotknutá osoba, v súlade s ustanovením § 5 písm. a) a § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon), po predchádzajúcom oboznámení sa s informáciami podľa ustanovenia §19 Zák. č. 18/2018 Z. z. na stránke mesta Trnava – www.trnava.sk, vyplnením tohto formulára poskytuje Mestu Trnava, ako prevádzkovateľovi, súhlas so spracovaním osobných údajov.