Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
Dokončené
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Plánované
V realizácii
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Byty a budovy
Doprava
Odpadové hospodárstvo
Pamiatky
Školstvo
Sociálna oblasť
Šport
Verejný priestor
Vnútrobloky
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Kontaktujte nás

Adresa
Mestský úrad v Trnave
Trhová 189/3, 917 01 Trnava
Bench

    Žiadateľ ako dotknutá osoba, v súlade s ustanovením § 5 písm. a) a § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon), po predchádzajúcom oboznámení sa s informáciami podľa ustanovenia §19 Zák. č. 18/2018 Z. z. na stránke mesta Trnava – www.trnava.sk, vyplnením tohto formulára poskytuje Mestu Trnava, ako prevádzkovateľovi, súhlas so spracovaním osobných údajov.