Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
Plánované
V realizácii
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť
Novinky

Bezpečný chodník a cyklotrasa prepoja Biely Kostol s Trnavou, začali sa stavebné práce

Mamičky s kočíkmi, rodiny s deťmi, ďalší chodci a cyklisti sa už v Kamennom mlyne nebudú musieť obávať kolízie s automobilmi na úzkej ceste do Bieleho Kostola. A rovnako vodiči zostanú pokojneší. Medzi rybníkmi sa totiž čoskoro vybuduje lávka, ktorá nadviaže na jestvujúcu cestičku pre cyklistov a dokončí cyklistické prepojenie od Arborie až do Bieleho Kostola.  

Kadiaľ presne povedie 

Trasa bude pokračovaním spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov popri Kamennej ceste. Od miest súčasného ukončenia tejto cestičky bude trasa pokračovať v páse zelene južne od Kamennej cesty. Úsek dlhý cca 80 m zabezpečí prístup k rekreačnej oblasti a bezpečne prevedie chodcov a cyklistov cez autobusovú zastávku a príjazdovú cestu k rybníkom. Následne trasa prejde na opačnú stranu Kamennej cesty, kde zabezpečí vstup pre chodcov a cyklistov do lokality Horného rybníka.   

Najkrajšia časť trasy bude lávka pri rybníku

Trasa lávky povedie po násype k jestvujúcej hrádzi popri južnom okraji Horného rybníka. Popri ňom klesne približne o jeden meter, aby mohli mať návštevníci bližší kontakt s vodnou plochou. Tam budú aj odpočívadlá s brehmi vysadenými zmesou vlhkomilných kvitnúcich rastlín ako sú napríklad žlté kosatce, túžobníky, záružlie, nezábudky, škripiny, mäta, alebo vrbica. Zátišie okolo odpočívadiel vytvorí výsadba vŕb a svíbov s purpurovými a jasnočervenými konármi, ktoré efektne vyzerajú aj v zime. Dominantami výsadby budú odrastené topole čierne, jasene, bresty a jelše, ktoré zatienia trasu, spevnia koreňmi brehy a znesú aj dočasné zaplavenie. Trávnaté plochy budú osiate zmesami s prídavkom kvitnúcich bylín.  

Na západnej strane Horného rybníka bude trasa z dôvodu obmedzenia výrubu opäť križovať cestu smerom na Biely Kostol a pred hranicou katastrálneho územia Trnavy sa skončí.  

Výstavbe ustúpili náletové dreviny, kvalitná výsadba pribudne

Ešte pred začiatkom stavby sa uskutočnil výrub náletových stromov, ktoré narúšali stabilitu hrádze. Tie kvôli preschnutosti, nevyváženému rastu či postihnutiu hubovými ochoreniami nemali perspektívu dlhodobého prežitia a mohli ohrozovať prechádzajúcich ľudí. Štátna ochrana prírody SR, Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty potvrdila, že tieto výruby nebudú mať vplyv na Chránené vtáčie územie Úľanskú mokraď, lebo od miesta realizácie projektu je vzdialené tri kilometre a tristo metrov. Naopak, projekt prináša náhradnú výsadbu s druhovou skladbou typickou pre lokalitu Kamenného mlyna.   Súčasťou chodníka a cyklistickej trasy dlhej 650 metrov sú aj plochy pre odpočinok vybavené mobiliárom.  

foto: Peter Bestvina