Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
Dokončené
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Plánované
V realizácii
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Byty a budovy
Doprava
Odpadové hospodárstvo
Pamiatky
Školstvo
Sociálna oblasť
Šport
Verejný priestor
Vnútrobloky
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Novostavba jedálne a učební na Bottovej

Dlhoročný problém so stravovaním žiakov zo základnej školy na Ulici Jána Bottu je vyriešený – škola má konečne vlastnú kuchyňu s jedálňou. Mesto Trnava postavilo nový pavilón, kde sa od septembra stravuje takmer šesťsto stravníkov. Deti ani učitelia už nemusia chodiť na obedy mimo budovy.

Nová jedáleň je moderným zariadením s kapacitou približne 120 miest. Okrem kuchyne a jedálne našlo v novom pavilóne miesto aj šesť nových tried pre 128 žiakov. Súčasťou pavilónu sú veľkorysé skladové a úložné priestory a zázemie pre personál kuchyne.

Pavilón bol zaradený do siete škôl a školských zariadení k 1. septembru 2021 a od 6. septembra sa v kuchyni začalo variť. Na stravu je aktuálne prihlásených 530 žiakov a 51 zamestnancov školy.

Budova má zelenú strechu a kvalitný energetický štandard. Súčasťou výstavby bolo aj dobudovanie prístupovej komunikácie o rozlohe 460 m2, výsadba 51 ks drevín a založený trávnik na ploche 500 m2.


Hodnota investície
2 440 142 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2021
Kategória
Školstvo Školstvo
Mestská časť
Západ (Prednádražie)
Lights