Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Nová fontána na Hlavnej ulici

Problematickú fontánu na Hlavnej nahradí nová, jej návrh vzíde zo súťaže

Mala byť skvostom pešej zóny, no nedopadlo to celkom podľa predstáv. Kráľovská fontána, ktorá na Hlavnej ulici pred radnicou pribudla v roku 2014 ako súčasť vtedy novo zrekonštruovanej pešej zóny, bola pôvodne navrhnutá v inej podobe, než ju vidíme dnes. Namiesto realizácie umeleckého diela Bohuša Kubinského vtedajšie vedenie mesta pristúpilo v skrátenom konaní k úprave jeho návrhu. Výsledkom je kvalitatívny kompromis, ktorý navyše za sedem rokov prevádzky vykazuje enormné množstvo technických problémov.
Podľa trnavskej samosprávy dozrel čas na zmenu a preto pripravila architektonicko-výtvarnú súťaž návrhov, ktorá má priniesť kvalitné umelecké dielo, aké si historické centrum Trnavy zaslúži.

Ide o kvalitu, estetiku aj efektívnosť

Mesto vyhlasuje na novú podobu fontány architektonicko-výtvarnú súťaž, jej výsledkom má byť dielo, ktoré bude kráľovské mesto Trnavu dôstojne a kvalitne reprezentovať.
„Nové dielo môže reflektovať tak historickú identitu mesta Trnava, ako aj súčasné a budúce výzvy, ktorým mestá čelia (napríklad environmentálna kríza, sociálna inklúzia, dostupnosť, tolerancia voči predstaviteľom a predstaviteľkám menšín),“ uvádza sa v súťažnom zadaní.

Nová fontána bude stáť na mieste tej súčasnej. Šírka šesť metrov ostane zachovaná, namiesto terajších jedenástich sa však objekt bude môcť roztiahnuť až do dĺžky dvadsať metrov.
Dôležitou funkciou novej fontány bude zlepšovanie mikroklímy na pešej zóne.

„Pri príprave podkladov súťaže myslíme aj na zmenu klímy a s ňou súvisiace prehrievanie prostredia mesta. Prvky fontány by na to mali reagovať – napríklad použitím stálej vodnej plochy, napnutej vodnej hladiny, väčšieho množstva tenkých vodných výstrekov a podobne,“ hovorí Ondrej Horváth, vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave a hlavný architekt mesta.

Súťaž je otvorená

Podklady k súťaži sú zverejnené na webstránke fontana.trnava.sk. Súťažné návrhy majú preukázať invenčnosť autorov, musia však rešpektovať priestorové možnosti, používať vhodné materiály nepodliehajúce časom degradácii a treba myslieť aj na symbiózu fontány s ostatnými dielami a prvkami pešej zóny. Nová podoba nesmie prekrývať dôležitú pohľadovú kompozičnú os ulice s dominantou mestskej veže. Dôležité je tiež zohľadniť, že dielo bude umiestnené v mestskej pamiatkovej rezervácii.

https://fontana.trnava.sk/
Hodnota investície
Zatiaľ nie je vyčíslená
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Lights

Časová os projektu

november 2023 – 2024

Architektonická súťaž návrhov